Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA CINA TAHUN 3 SEKOLAH RENDAH

DSKP BAHASA CINA TAHUN 3

DSKP BAHASA CINA TAHUN 3

DSKP Bahasa Cina Tahun 3 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran, penilaian, dan aktiviti pengajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada tahap tersebut dalam mata pelajaran Bahasa Cina.

  • Matlamat Pembelajaran: Menekankan pemahaman dan penggunaan yang betul terhadap perbendaharaan kata dan struktur ayat dalam Bahasa Cina.
  • Kemahiran Bahasa: Memperkukuhkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Cina.
  • Konteks Budaya: Memperkenalkan aspek-aspek kebudayaan dan tradisi Cina melalui pembelajaran bahasa.
  • Penilaian: Menetapkan kriteria penilaian yang jelas untuk mengukur pencapaian murid dalam setiap aspek pembelajaran.

DSKP BAHASA CINA TAHUN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merancang aktiviti pengajaran yang bervariasi dan kreatif untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh serta pencapaian matlamat pembelajaran yang ditetapkan dalam DSKP Bahasa Cina Tahun 3.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top