Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

HIMPUNAN SUBJEK DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 – TAHUN 6

HIMPUNAN DSKP TAHUN 1 SEKOLAH RENDAH

dskp sekolah rendah

Apa itu DSKP SEKOLAH RENDAH? Pendidikan pada peringkat awal merupakan landasan penting bagi perkembangan holistik setiap individu. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi tahun 1 sekolah rendah dirancang untuk menyediakan panduan yang jelas kepada pendidik dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan.

SENARAI SEMUA SUBJEK DSKP SEKOLAH RENDAH

Berikut adalah merupakan senarai subjek DSKP SEKOLAH RENDAH yang lengkap disediakan mengikut susunan tahun yang anda boleh muat turun percuma:

DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 1

 1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK
 2. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJK(T)
 3. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJK(C)
 4. DSKP SAINS TAHUN 1 SK
 5. DSKP SAINS TAHUN 1 SJK(T)
 6. DSKP SAINS TAHUN 1 SJK(C)
 7. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 SK
 8. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SK
 9. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 SK
 10. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 SK
 11. DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SK
 12. DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SJK(T)
 13. DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SJK(C)
 14. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1 SK
 15. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK
 16. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SK
 17. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SJK
 18. DSKP BAHASA CINA TAHUN 1 SK
 19. DSKP BAHASA CINA TAHUN 1 SJK(C)
 20. DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1

DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 2

 1. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2 SK
 2. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2 SK
 3. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 2 SK
 4. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 2 SJK
 5. DSKP SAINS TAHUN 2 SK
 6. DSKP SAINS TAHUN 2 SJK(T)
 7. DSKP SAINS TAHUN 2 SJK(C)
 8. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SK
 9. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJK(T)
 10. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJK(C)
 11. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 SK
 12. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 SK
 13. DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SK
 14. DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJK(T)
 15. DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJK(C)
 16. DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 2 SK
 17. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 2 SK
 18. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 2 SJK
 19. DSKP BAHASA CINA TAHUN 2 SK
 20. DSKP BAHASA ARAB TAHUN 2

DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 3

 1. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 SK
 2. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 SK
 3. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SK
 4. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SJK
 5. DSKP SAINS TAHUN 3 SK
 6. DSKP SAINS TAHUN 2 SJK(T)
 7. DSKP SAINS TAHUN 3 SJK(C)
 8. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3
 9. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3
 10. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3
 11. DSKP MATEMATIK TAHUN 3
 12. DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 3
 13. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 3
 14. DSKP BAHASA CINA TAHUN 3
 15. DSKP BAHASA ARAB TAHUN 3

DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 4

 1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 SK
 2. DSKP SAINS TAHUN 4 SK
 3. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 SK
 4. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 SK
 5. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 SK
 6. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 SK
 7. DSKP MATEMATIK TAHUN 4 SK
 8. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK
 9. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 4 SK
 10. DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 4 SK
 11. DSKP BAHASA CINA TAHUN 4 SK
 12. DSKP BAHASA ARAB TAHUN 4
 13. DSKP REKA BENTUK TAHUN 4
 14. DSKP SEJARAH TAHUN 4

DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 5

 1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5
 2. DSKP SAINS TAHUN 5
 3. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5
 4. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5
 5. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5
 6. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5
 7. DSKP MATEMATIK TAHUN 5
 8. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 5
 9. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 5
 10. DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 5
 11. DSKP BAHASA CINA TAHUN 5
 12. DSKP BAHASA ARAB TAHUN 5
 13. DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 5
 14. DSKP SEJARAH TAHUN 5

DSKP SEKOLAH RENDAH TAHUN 6

 1. DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
 2. DSKP SAINS TAHUN 6
 3. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6
 4. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6
 5. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6
 6. DSKP MATEMATIK TAHUN 6
 7. DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 6
 8. DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 6
 9. DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 6
 10. DSKP BAHASA CINA TAHUN 6
 11. DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 6
 12. DSKP SEJARAH TAHUN 6

DSKP ini bertujuan untuk memastikan pencapaian pelajar dalam bidang-bidang pembelajaran kunci sambil memupuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan DSKP sebagai panduan, pendidik dapat memberikan pengalaman pendidikan yang bermakna dan menyokong pertumbuhan serta perkembangan setiap pelajar.

SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top