Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

DSKP PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

DSKP PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

DSKP Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 merangkumi sukatan pembelajaran yang ditetapkan untuk mengajar pelajar pada peringkat tingkatan 4 mengenai aspek-aspek asas dalam bidang perakaunan. Ini termasuk topik-topik seperti penyata kewangan, pengiraan kos, dan konsep-konsep prinsip perakaunan yang lebih mendalam.

  • Memahami konsep asas perakaunan termasuk prinsip-prinsipnya seperti konservatif, kelayakan, dan kecekapan.
  • Menguasai kemahiran penyediaan penyata kewangan termasuk penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan, dan penyata aliran tunai.
  • Mempraktikkan pengiraan kos dan nilai inventori bagi pelbagai jenis perniagaan.
  • Mengaplikasikan konsep prinsip perakaunan dalam kehidupan sebenar dan situasi perniagaan.

DSKP PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Penggunaan DSKP Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 membolehkan guru merancang pengajaran yang terstruktur dan sesuai dengan keperluan pelajar. Dengan memahami sukatan pembelajaran ini, guru boleh mengadaptasi kaedah pengajaran yang berkesan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam bidang perakaunan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top