Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4 merupakan panduan yang merangkumi kurikulum untuk subjek Ulum Islam di peringkat Tingkatan 4. Dokumen ini menetapkan matlamat pembelajaran, pencapaian yang dijangka, dan kaedah penilaian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran subjek ini.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk membantu pelajar memahami konsep-konsep asas dalam agama Islam.
  • Pencapaian yang Dijangka: Menggariskan tahap pencapaian yang dijangka untuk setiap topik dan unit pembelajaran dalam subjek Ulum Islam.
  • Kaedah Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar berdasarkan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.

DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Menggunakan DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4, guru boleh merancang pengajaran yang berkesan dengan menyesuaikan bahan pengajaran dan aktiviti pembelajaran mengikut matlamat yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top