Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP USULUDDIN TINGKATAN 4

DSKP USULUDDIN TINGKATAN 4

DSKP USULUDDIN TINGKATAN 4

DSKP Usuluddin Tingkatan 4 memberikan garis panduan kepada guru-guru dalam merangka pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Usuluddin pada peringkat tingkatan 4.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada tahap tingkatan 4.
  • Merangkumi penekanan terhadap konsep-konsep asas Usuluddin seperti akidah, ibadah, dan muamalat.
  • Menyediakan panduan kepada guru dalam merancang aktiviti pengajaran yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

DSKP USULUDDIN TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu mengenal pasti keperluan dan tahap pemahaman pelajar terhadap mata pelajaran Usuluddin pada tahap tingkatan 4 untuk menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan mereka demi mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top