Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SAINS TAHUN 3 2024/2025

RPT SAINS TAHUN 3 2024/2025

RPT SAINS TAHUN 3 2024/2025

RPT SAINS TAHUN 3 2024/2025 adalah Rancangan Pengajaran Tahunan yang disusun untuk membimbing guru-guru dalam mengajar mata pelajaran Sains kepada murid-murid tahun 3 pada tahun 2024/2025.

  • Merangkumi silibus lengkap untuk mata pelajaran Sains tahun 3.
  • Menyediakan garis panduan untuk aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebolehan murid tahun 3.
  • Memuatkan pelbagai strategi pengajaran dan bahan bantu mengajar untuk memperkukuhkan pemahaman konsep sains.

Nota: Untuk masa ini, hanya terdapat RPT bagi tahun 2023/2024 kerana RPT bagi tahun 2024/2025 belum dikeluarkan.

RPT SAINS TAHUN 3 2024/2025

“Dapatkan akses kepada RPT Sains terkini untuk tahun 2024/2025 melalui pautan berikut untuk menyediakan bahan pengajaran yang terkini dan berkualiti kepada murid-murid anda.”

DOWNLOAD RPT BM TAHUN 3 2024/2025
DOWNLOAD RPT SAINS TAHUN 3 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT secara berkala dalam merancang dan melaksanakan pengajaran anda, kerana ia merupakan panduan yang membantu memastikan penyampaian bahan pengajaran yang sistematik dan menyeluruh kepada murid-murid.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top