Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA ARAB TAHUN 2

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 2

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 2

DSKP Bahasa Arab tahun 2 merangkumi matlamat dan pencapaian pembelajaran bagi murid-murid pada tahap tahun 2 untuk memastikan pembangunan kemahiran bahasa Arab yang berterusan dan efektif.

  • Matlamat Pembelajaran: DSKP menyenaraikan matlamat pembelajaran untuk kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.
  • Pencapaian Pembelajaran: Menetapkan pencapaian yang dijangka dalam setiap kemahiran bahasa Arab, seperti mengenal huruf, membaca perkataan, memahami ayat, dan menulis ayat ringkas.
  • Penggunaan Bahan Bantu Mengajar: Mencadangkan pelbagai bahan bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai matlamat pembelajaran dan pencapaian yang ditetapkan.
  • Penilaian dan Penambahbaikan: Merangkumi kaedah penilaian untuk mengukur pencapaian murid dan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan proses pembelajaran.

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan matlamat dan pencapaian DSKP Bahasa Arab tahun 2 untuk memastikan murid mencapai kemahiran bahasa Arab dengan berkesan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top