Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP ADAB BALAGHAH TINGKATAN 5

DSKP ADAB BALAGHAH TINGKATAN 5

DSKP ADAB BALAGHAH TINGKATAN 5

DSKP Adab Balaghah Tingkatan 5 adalah satu dokumen standard yang merangkumi sukatan pelajaran bagi mata pelajaran Adab Balaghah untuk pelajar tingkatan 5. Dokumen ini membantu guru dan pelajar memahami dengan jelas objektif pembelajaran serta penilaian dalam subjek ini.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pemahaman terhadap konsep-konsep Adab Balaghah seperti majaz, badi’, maqam, dan lain-lain.
  • Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar dalam pembelajaran Adab Balaghah.
  • Kurikulum: Menyediakan struktur kurikulum yang terperinci, termasuk topik-topik yang perlu diajar dan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang sesuai.

DSKP ADAB BALAGHAH TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan mendalam DSKP Adab Balaghah Tingkatan 5 untuk merancang pengajaran yang efektif dan menyesuaikan strategi pembelajaran bagi memenuhi keperluan pelajar serta memastikan pencapaian objektif pembelajaran.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top