Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5 adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk mata pelajaran Al-Syariah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Dokumen ini menyediakan garis panduan terperinci mengenai kurikulum yang perlu disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Syariah pada peringkat tingkatan 5.

  • Menetapkan objektif pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai prinsip-prinsip asas dalam bidang Al-Syariah.
  • Menyusun bahan pengajaran yang sesuai dengan keperluan kurikulum dan membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan.
  • Menggariskan strategi pengajaran yang efektif untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran Al-Syariah dalam bilik darjah.

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
“Penggunaan DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5 dapat diperkukuhkan dengan menyelaraskan bahan pengajaran dan aktiviti-aktiviti pembelajaran dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan, serta menggunakan kaedah penilaian yang holistik untuk mengukur pencapaian pelajar secara menyeluruh dalam bidang Al-Syariah.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top