Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1

DSKP Bahasa Arab Tahun 1 adalah satu dokumen standard yang merangkumi kurikulum dan matlamat pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Arab untuk murid-murid tahun 1.

  • Merangkumi pengenalan kepada huruf-huruf Arab dan penulisan asas.
  • Menitikberatkan pembelajaran asas tatabahasa Arab seperti bentuk kata dan struktur ayat yang mudah.
  • Memperkenalkan perkataan-perkataan asas dan frasa dalam Bahasa Arab yang berkaitan dengan kehidupan harian.
  • Menggalakkan kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti-aktiviti komunikasi yang mudah.

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang kreatif dan bersifat bermain untuk membantu murid memahami konsep-konsep Bahasa Arab dengan lebih efektif.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top