Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA ARAB TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 4

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 4

DSKP Bahasa Arab tahun 4 adalah dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Bahasa Arab untuk murid-murid tahun 4. Dokumen ini merangkumi garis panduan kurikulum yang menyenaraikan objektif pembelajaran, sukatan pelajaran, aktiviti pembelajaran, serta penilaian yang sesuai untuk tahap perkembangan dan keperluan pelajar tahun 4 dalam pelajaran Bahasa Arab.

  • Objektif Pembelajaran: Menitikberatkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab dengan penekanan pada penggunaan tatabahasa yang betul.
  • Sukatan Pelajaran: Merangkumi topik-topik seperti perbualan harian, aktiviti sekolah, keluarga, makanan dan minuman, tempat-tempat awam, serta musim dan cuaca.
  • Aktiviti Pembelajaran: Melibatkan perbincangan kumpulan, simulasi situasi harian, latihan membaca teks Arab, penulisan surat-menyurat ringkas, dan permainan bahasa.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai bentuk penilaian termasuk ujian bertulis, ujian lisan, tugasan menulis, dan projek kumpulan untuk menilai pemahaman dan kemahiran pelajar dalam Bahasa Arab.

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Untuk memaksimumkan penggunaan DSKP Bahasa Arab tahun 4, guru perlu memahami dengan teliti objektif pembelajaran yang disediakan dan menyediakan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap kebolehan dan minat pelajar, sambil menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang menarik bagi memperkukuhkan pemahaman mereka dalam Bahasa Arab.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top