Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 1

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 1

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 1

DSKP Bahasa Arab Tingkatan 1 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran dan penilaian untuk subjek Bahasa Arab di tingkatan tersebut. Ini membantu menyusun kurikulum yang sesuai dan memberikan panduan kepada guru dan pelajar.

  • Menggariskan matlamat pembelajaran: DSKP menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.
  • Menyediakan struktur kurikulum: Dokumen ini mengatur susunan pembelajaran, termasuk topik-topik, tema-tema, dan unit-unit pembelajaran.
  • Memperincikan penilaian: DSKP merangkumi garis panduan penilaian untuk mengukur pencapaian pelajar dalam setiap aspek Bahasa Arab.

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk kepada DSKP Bahasa Arab Tingkatan 1 secara berkala untuk menyusun pengajaran yang teratur dan terarah serta menyesuaikannya dengan keperluan dan tahap kemahiran pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top