Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 2

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 2

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 2

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 2 merupakan panduan yang merangkumi kurikulum dan matlamat pembelajaran untuk pelajar pada tahap tersebut. Ia merangkumi penilaian dan pengetahuan yang dijangka dapat dikuasai oleh pelajar dalam subjek Bahasa Arab pada tahap tersebut.

  • Menekankan pemahaman asas tatabahasa dan struktur ayat dalam Bahasa Arab.
  • Memperkenalkan perkataan-perkataan kosa kata yang lebih kompleks.
  • Menggalakkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.
  • Menyediakan garis panduan bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran serta penilaian yang berkesan.

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
“Pastikan untuk merujuk kepada DSKP Bahasa Arab Untuk Tingkatan 2 secara berkala semasa merancang pengajaran dan penilaian untuk memastikan objektif pembelajaran dan kurikulum terpenuhi dengan baik.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top