Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 3

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 3

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 3

DSKP Bahasa Arab Tingkatan 3 merangkumi matlamat pembelajaran dan pencapaian (DSKP) yang ditetapkan untuk menetapkan standard pembelajaran bagi pelajar pada tahap tersebut. Ia merangkumi aspek-aspek seperti kosa kata, tatabahasa, kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Arab.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif yang jelas untuk memperoleh kemahiran komunikasi yang lebih baik dalam Bahasa Arab.
  • Pencapaian Kosa Kata: Meningkatkan perbendaharaan kata pelajar dengan memperkenalkan frasa-frasa dan ungkapan-ungkapan yang lebih kompleks.
  • Tatabahasa: Menguasai struktur ayat yang lebih kompleks dan aturan tatabahasa yang lebih mendalam.

DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Untuk memaksimumkan keberkesanan pengajaran Bahasa Arab, guru perlu memahami dengan mendalam DSKP Bahasa Arab Tingkatan 3 dan merancang aktiviti pembelajaran yang bervariasi serta sesuai dengan objektif yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top