Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC

DSKP BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC

DSKP BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC

DSKP Bahasa Cina Tahun 1 SJKC adalah dokumen standard kurikulum yang disediakan untuk membimbing guru-guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dalam merancang dan melaksanakan pengajaran serta pembelajaran Bahasa Cina bagi murid-murid tahun 1.

  • Merangkumi matlamat dan objektif pembelajaran Bahasa Cina untuk murid tahun 1.
  • Menetapkan sukatan pelajaran yang mencakupi aspek mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
  • Menyediakan garis panduan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid.
  • Memperincikan penilaian dan penilaian formatif untuk mengukur pencapaian murid dalam Bahasa Cina.

DSKP BAHASA CINA TAHUN 1 SJKC

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk DSKP Bahasa Cina Tahun 1 SJKC secara berkala untuk memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina disusun mengikut kurikulum yang terkini dan sesuai dengan keperluan murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top