Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA CINA TAHUN 2 SK

DSKP BAHASA CINA TAHUN 2 SK

DSKP BAHASA CINA TAHUN 2 SK

DSKP Bahasa Cina Tahun 2 SK ialah dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Bahasa Cina di Sekolah Rendah yang merangkumi matlamat, pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang perlu dipelajari oleh murid-murid peringkat tahun 2.

  • Matlamat Pembelajaran: Menekankan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Cina.
  • Pengenalan Huruf dan Kata: Memperkenalkan huruf-huruf dan perkataan-perkataan asas dalam Bahasa Cina.
  • Pengetahuan Budaya: Mengenalkan aspek-aspek budaya dan tradisi Cina kepada murid-murid.
  • Aktiviti Pembelajaran: Merangkumi pelbagai aktiviti seperti perbualan, membaca, menulis, dan bermain peranan untuk memperkukuhkan pemahaman Bahasa Cina murid.

DSKP BAHASA CINA TAHUN 2 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk DSKP Bahasa Cina Tahun 2 SK secara berkala untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan selaras dengan matlamat dan penekanan kurikulum yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top