Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA CINA TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

DSKP BAHASA CINA TAHUN 4 SK

DSKP BAHASA CINA TAHUN 4

DSKP Bahasa Cina Tahun 4 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat, hasil pembelajaran, dan penilaian untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina di peringkat tahun 4.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran Bahasa Cina yang mencakupi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pada tahap tahun 4.
  • Merangkumi topik-topik seperti perbualan harian, keterangan diri, keluarga, makanan dan minuman, persekitaran, dan kegiatan sekolah.
  • Menekankan penggunaan struktur tatabahasa yang lebih kompleks termasuk ayat bertanya, ayat perintah, dan ayat keterangan.
  • Memperkenalkan perbendaharaan kata yang lebih luas dan teknik-teknik untuk memahami teks yang lebih rumit.

DSKP BAHASA CINA TAHUN 4 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk secara berkala kepada DSKP Bahasa Cina Tahun 4 untuk memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran berada di landasan yang betul serta sesuai dengan matlamat dan hasil pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top