Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA CINA TAHUN 5

DSKP BAHASA CINA TAHUN 5

DSKP BAHASA CINA TAHUN 5

DSKP Bahasa Cina Tahun 5 adalah satu dokumen rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang merangkumi matlamat, penilaian, dan pengajaran Bahasa Cina untuk murid-murid tahun 5.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan panduan kepada guru mengenai objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada tahun 5 dalam pembelajaran Bahasa Cina.
  • Pengajaran dan Pembelajaran: Menyediakan garis panduan untuk penyediaan bahan pengajaran, kaedah pengajaran, dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid.
  • Penilaian: Merangkumi penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian murid dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Cina.

DSKP BAHASA CINA TAHUN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu mengambil perhatian kepada matlamat dan penilaian yang dinyatakan dalam DSKP ini dengan teliti untuk merancang pengajaran yang berkesan dan menyesuaikan pengajaran dengan keperluan serta tahap perkembangan murid-murid tahun 5 dalam pembelajaran Bahasa Cina.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top