Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA CINA TAHUN 6

DSKP BAHASA CINA TAHUN 6

DSKP BAHASA CINA TAHUN 6

DSKP Bahasa Cina tahun 6 merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang dijangka dikuasai oleh murid-murid pada peringkat ini.

  • DSKP Bahasa Cina tahun 6 merangkumi kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Cina, sambil memperluas pengetahuan tatabahasa dan perbendaharaan kata.
  • Ia menekankan pembelajaran yang berstruktur dengan fokus kepada pembinaan kemahiran komunikasi dan pemahaman mendalam terhadap Bahasa Cina.
  • DSKP ini juga mencakup pelbagai unit pembelajaran yang merangkumi pelbagai aspek penting dalam pembelajaran Bahasa Cina, seperti kosa kata, tatabahasa, dan bacaan.

DSKP BAHASA CINA TAHUN 6

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP Bahasa Cina BAGI tahun 6 sebagai panduan utama dalam merancang aktiviti pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan keperluan murid, serta memastikan pencapaian matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top