Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SJK

DSKP Bahasa Inggeris Tahun 1 SJK adalah satu dokumen standard yang menyediakan garis panduan untuk kurikulum dan penilaian dalam pengajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Jenis Kebangsaan peringkat tahun 1.

  • Mengandungi matlamat pembelajaran yang spesifik untuk Bahasa Inggeris peringkat tahun 1.
  • Menetapkan standar pencapaian yang dijangka bagi kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis.
  • Menyediakan panduan kepada guru untuk merancang pengajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan murid tahun 1.
  • Merangkumi pelbagai aktiviti dan strategi pengajaran yang sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar.

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SJK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP Bahasa Inggeris Tahun 1 SJK sebagai panduan untuk merancang pengajaran yang menyeronokkan dan bermakna, serta memastikan setiap matlamat pembelajaran dicapai dengan berkesan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top