Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SJK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SJK merupakan panduan yang menyenaraikan matlamat, objektif pembelajaran, dan penilaian untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di peringkat tahun 3 Sekolah Jenis Kebangsaan (SjK).

  • Menetapkan matlamat pembelajaran seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Inggeris.
  • Menggariskan objektif pembelajaran yang spesifik bagi setiap kemahiran berdasarkan tahap perkembangan murid tahun 3.
  • Memberikan garis panduan untuk pentaksiran formatif dan sumatif, termasuk jenis-jenis instrumen penilaian yang sesuai.

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SJK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk kepada DSKP Bahasa Inggeris BAGI Tahun 3 SjK secara berkala untuk memastikan pengajaran dan penilaian mereka selari dengan matlamat dan objektif pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top