Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 1

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 1

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 1

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 1 adalah satu dokumen yang merangkumi matlamat pembelajaran dan penilaian untuk subjek Bahasa Jepun bagi pelajar Tingkatan 1.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran bagi pelajar Tingkatan 1 dalam mempelajari Bahasa Jepun termasuk kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
  • Sukatan Pelajaran: Menetapkan topik-topik yang perlu dipelajari oleh pelajar termasuk perkataan asas, frasa, tatabahasa, dan perbendaharaan kata dalam Bahasa Jepun.
  • Strategi Pengajaran: Memberikan panduan kepada guru mengenai kaedah pengajaran yang sesuai untuk membantu pelajar memahami dan menguasai Bahasa Jepun.
  • Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian yang objektif untuk mengukur pencapaian pelajar dalam subjek Bahasa Jepun.

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Tips Ilmiah Penggunaan DSKP Bahasa Jepun Tingkatan 1 untuk Guru: Pastikan untuk merujuk DSKP ini secara berkala semasa merancang pengajaran dan penilaian untuk memastikan pelbagai aspek pembelajaran Bahasa Jepun seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis diberi penekanan yang sewajarnya.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top