Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 3

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 3

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 3

DSKP Bahasa Jepun Tingkatan 3 adalah dokumen standard kurikulum yang menyediakan panduan kepada guru-guru dalam mengajar mata pelajaran Bahasa Jepun untuk pelajar-pelajar Tingkatan 3. Dokumen ini merangkumi matlamat pembelajaran, sukatan pelajaran, dan penilaian yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar pada peringkat ini.

  • Matlamat Pembelajaran: Memperkukuhkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis dalam Bahasa Jepun pada tahap Tingkatan 3.
  • Sukatan Pelajaran: Merangkumi topik-topik seperti perbualan harian, topik-topik berkenaan sekolah, aktiviti luar, dan kehidupan seharian.
  • Penilaian: Meliputi penilaian berterusan dan penilaian akhir tahun yang menilai kebolehan pelajar dalam menguasai kemahiran berkomunikasi, tatabahasa, dan kosakata Bahasa Jepun.

DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Pastikan untuk merujuk kepada DSKP Bahasa Jepun Tingkatan 3 secara berkala untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berada pada landasan yang betul serta mencapai matlamat yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top