Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1: DSKP Bahasa Kadazandusun Tingkatan 1 adalah satu dokumen rasmi yang menyenaraikan matlamat, kurikulum, dan penilaian untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Kadazandusun pada peringkat tingkatan 1.

  • Matlamat Pembelajaran: Mempromosikan pemahaman dan penggunaan Bahasa Kadazandusun dalam kehidupan harian serta memperkukuhkan identiti budaya masyarakat Kadazandusun.
  • Kurikulum: Menekankan pembelajaran aspek-aspek asas Bahasa Kadazandusun termasuk fonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata, dan kemahiran berkomunikasi.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai kaedah penilaian untuk menilai kemahiran murid dalam mendengar, bertutur, membaca, dan menulis Bahasa Kadazandusun.

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Menggunakan DSKP Bahasa Kadazandusun BAGI Tingkatan 1 sebagai panduan penting dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan, guru perlu memahami dengan mendalam setiap matlamat pembelajaran yang disenaraikan dalam dokumen tersebut untuk memastikan pembelajaran yang berkualiti dan relevan dengan keperluan pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top