Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3

DSKP Bahasa Kadazandusun Tingkatan 3 merangkumi garis panduan pembelajaran yang disusun untuk membimbing pengajaran dan pembelajaran Bahasa Kadazandusun di peringkat tingkatan 3. Ini meliputi matlamat, objektif, serta strategi pengajaran dan penilaian yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar pada peringkat ini.

  • Matlamat Pembelajaran: Meningkatkan kefahaman dan penggunaan Bahasa Kadazandusun dalam komunikasi harian, khususnya dalam konteks yang lebih formal.
  • Objektif Pembelajaran: Mengembangkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis dalam Bahasa Kadazandusun. Memperkaya perbendaharaan kata dan pemahaman tatabahasa.
  • Strategi Pengajaran: Menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang melibatkan aktiviti-aktiviti interaktif, perbincangan kelompok, dan penggunaan sumber pembelajaran yang bervariasi.

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan mendalam DSKP Bahasa Kadazandusun Tingkatan 3 untuk menyusun pengajaran yang berkesan, memastikan objektif pembelajaran tercapai, dan memberikan penilaian yang relevan untuk memperbaiki prestasi pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top