Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK

DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK

DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK

DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 SJK merangkumi garis panduan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu bagi murid tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan. Ia menggariskan matlamat, kurikulum, dan penilaian yang sesuai untuk pembelajaran Bahasa Melayu pada peringkat ini.

  • Matlamat Pembelajaran: Menekankan pembangunan kemahiran asas Bahasa Melayu seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
  • Kurikulum Bersepadu: Menyediakan struktur pembelajaran yang menyeluruh, termasuk aspek ejaan, tatabahasa, dan kosa kata.
  • Penilaian Berterusan: Menggalakkan penilaian yang berterusan untuk memantau perkembangan kemahiran Bahasa Melayu murid sepanjang tahun.
  • Penggunaan Sumber Bahan: Merangkumi sumber-sumber bahan pembelajaran yang sesuai dan bervariasi untuk membantu pencapaian objektif pembelajaran.

DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan teliti DSKP Bahasa Melayu Tahun 1 SJK dan menggunakannya sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap pembelajaran dan keperluan murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top