Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 2 SJK

DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 2 SJK

DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 2 SJK

DSKP Bahasa Melayu Tahun 2 SJK merangkumi garis panduan kurikulum yang ditetapkan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tahap sekolah rendah tahun 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran yang jelas dalam pembangunan kemahiran berbahasa Melayu pada tahap tahun 2.
  • Merangkumi penekanan terhadap aspek-aspek seperti ejaan, tatabahasa, kosa kata, membaca, menulis, dan kemahiran lisan.
  • Menyediakan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan penilaian yang sesuai dengan tahap perkembangan murid tahun 2.

DSKP BAHASA MELAYU TAHUN 2 SJK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Pastikan untuk merujuk kepada DSKP secara berkala dalam merancang aktiviti pengajaran dan penilaian agar memastikan pengajaran berada pada landasan yang betul dan relevan dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top