Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

DSKP Bahasa Melayu Tingkatan 1 adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 1. Dokumen ini merangkumi garis panduan kurikulum serta penilaian untuk pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu pada peringkat tingkatan 1.

  • Garis Panduan Kurikulum: Menetapkan matlamat, objektif, dan sukatan pelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada peringkat tingkatan 1.
  • Penilaian Pembelajaran: Merangkumi cara-cara penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian murid dalam pelbagai aspek Bahasa Melayu seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
  • Aktiviti Pengajaran: Memberikan cadangan aktiviti-aktiviti pengajaran yang sesuai untuk membantu murid mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang ditetapkan.

DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
DSKP Bahasa Melayu Tingkatan 1 memberikan panduan yang sistematik dan terperinci untuk guru dalam merancang pengajaran yang berkualiti, dengan memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat pembelajaran serta penilaian yang tepat bagi setiap komponen Bahasa Melayu.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top