Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 1

DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 1

DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 1

DSKP Bahasa Perancis Tingkatan 1 adalah dokumen standard yang menyenaraikan hasil pembelajaran yang dijangka dan pengajaran yang disyorkan bagi subjek Bahasa Perancis untuk murid-murid tingkatan 1.

  • Objektif Pembelajaran: DSKP menetapkan objektif pembelajaran yang spesifik untuk kemahiran bertutur, mendengar, membaca, dan menulis dalam Bahasa Perancis.
  • Struktur Kandungan: Ia menggariskan topik-topik utama seperti perkataan dan frasa asas, perbendaharaan kata, tata bahasa dasar, dan kefahaman terhadap teks ringkas.
  • Aktiviti Pembelajaran: DSKP mencadangkan pelbagai aktiviti seperti latihan lisan, latihan penulisan, perbincangan kumpulan, dan analisis teks bagi mencapai objektif pembelajaran.

DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP Bahasa Perancis Tingkatan 1 sebagai panduan untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan tahap kemahiran dan keperluan pelajar serta mengukur pencapaian pembelajaran dengan berkesan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top