Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 2

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 2

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 2

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 2 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat dan penilaian pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Semai pada tahap tingkatan 2.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran bagi memastikan pelajar memahami dan menguasai aspek-aspek penting Bahasa Semai pada tahap tingkatan 2.
  • Pengajaran dan Pembelajaran: Menyediakan garis panduan kepada guru dalam merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk mencapai matlamat pembelajaran.
  • Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian untuk mengukur pencapaian pelajar dalam pembelajaran Bahasa Semai pada tahap tingkatan 2.

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Dengan merujuk kepada DSKP Bahasa Semai Untuk Tingkatan 2, guru dapat merancang pengajaran yang berfokus pada matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan, memastikan pencapaian pelajar terhadap standard yang dikehendaki.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top