Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 3

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 3

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 3

DSKP Bahasa Semai Tingkatan 3 adalah dokumen standard kurikulum yang menyediakan garis panduan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Semai di peringkat tingkatan 3. Dokumen ini merangkumi matlamat, objektif, dan silibus yang perlu dicapai oleh murid-murid pada tahap tersebut.

  • Matlamat Pembelajaran: Menitikberatkan kemahiran komunikasi dalam Bahasa Semai, termasuk kefahaman mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
  • Objektif Pembelajaran: Meningkatkan penguasaan Bahasa Semai murid melalui latihan-latihan yang melibatkan situasi komunikatif dalam kehidupan harian.
  • Silibus: Merangkumi topik-topik seperti kebudayaan Semai, aktiviti harian, adat resam, serta cerita-cerita tradisional Semai untuk memperkaya pengalaman belajar murid.

DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Untuk memaksimumkan penggunaan DSKP Bahasa Semai Tingkatan 3 dalam pengajaran, guru perlu mengadaptasi kaedah pengajaran yang kreatif dan bahan bantu mengajar yang menarik untuk memastikan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran Bahasa Semai di kalangan murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top