Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 2 SK

DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 2 SK

DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 2 SK

DSKP Bahasa Tamil Tahun 2 SK adalah satu dokumen standard yang merangkumi kurikulum, objektif pembelajaran, dan penilaian untuk mata pelajaran Bahasa Tamil bagi murid-murid tahun 2 di Sekolah Kebangsaan.

  • Merangkumi kurikulum yang menekankan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
  • Memperincikan objektif pembelajaran untuk setiap kemahiran bahasa serta tahap pencapaian yang dijangka untuk murid tahun 2.
  • Menyediakan garis panduan bagi guru dalam merancang aktiviti pengajaran yang sesuai dengan tahap pembelajaran murid.

DSKP BAHASA TAMIL TAHUN 2 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk DSKP Bahasa Tamil Tahun 2 SK secara berkala untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berada pada landasan yang betul serta memperoleh pemahaman yang jelas tentang objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top