Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 1

DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 1

DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 1

DSKP Geografi Tingkatan 1 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran, penilaian, dan juga penstrukturan kurikulum bagi mata pelajaran Geografi untuk pelajar dalam tahun pertama tingkatan 1.

  • Menetapkan matlamat pembelajaran yang merangkumi pemahaman asas geografi, seperti konsep lokasi, arah, dan tempat.
  • Menggariskan penilaian berdasarkan pencapaian pelajar dalam topik-topik seperti bentuk muka bumi, cuaca, dan pemeliharaan alam sekitar.
  • Menyediakan struktur pembelajaran yang berfokus pada pemerolehan kemahiran analisis, sintesis, dan penyelesaian masalah dalam konteks geografi.

DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh memanfaatkan DSKP Geografi bagi Tingkatan 1 sebagai panduan utama dalam merancang pengajaran yang berkesan dengan memastikan bahawa setiap matlamat pembelajaran tercapai dan penilaian dilakukan secara konsisten.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top