Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 2

DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 2

DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 2

DSKP Lughatul Arabiah Tingkatan 2 adalah satu dokumen standard kurikulum yang menyediakan garis panduan untuk pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Arab di peringkat tingkatan 2.

  • Objektif Pembelajaran: Menitikberatkan pemahaman dan penggunaan Bahasa Arab dalam kehidupan harian, termasuk tatabahasa, kosakata, dan kemahiran berkomunikasi.
  • Struktur Kurikulum: Merangkumi pembelajaran unsur-unsur fonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata, membaca, menulis, dan mendengar dalam Bahasa Arab.
  • Penilaian: Menyediakan panduan bagi penilaian yang menyeluruh terhadap kemahiran Bahasa Arab murid melalui ujian bertulis, lisan, dan kerja projek.

DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Sebagai guru, penting untuk memahami dengan mendalam isi kandungan DSKP ini dan menyelaraskan kaedah pengajaran dengan objektif yang ditetapkan. Pastikan aktiviti pengajaran dan penilaian direka dengan teliti untuk memastikan peningkatan kemahiran Bahasa Arab pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top