Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 2

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 2

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 2

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 2 ialah satu dokumen yang merangkumi matlamat pembelajaran dan penilaian bagi pelajar pada tahap tersebut.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pembelajaran dan pemahaman terhadap teks Al-Quran serta kemahiran membaca, memahami, dan mentadabburinya.
  • Penilaian: Merangkumi cara-cara menilai kemahiran pelajar dalam membaca Al-Quran, memahami maknanya, serta melaksanakan amalan-amalan yang diajar oleh agama Islam.
  • Pengajaran: Memberikan garis panduan kepada guru dalam merancang aktiviti pengajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Quran di dalam bilik darjah.

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Menggalakkan murid untuk membaca Al-Quran dengan merujuk kepada terma-terma dan matlamat yang dinyatakan dalam DSKP MAHARAT QURAN untuk TINGKATAN 2, guru dapat memastikan pembelajaran yang sistematik dan terarah, meningkatkan kesedaran pelajar terhadap matlamat pembelajaran, dan memastikan penilaian yang berkesan terhadap pencapaian mereka dalam maharat Quran.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top