Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 5

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 5

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 5

DSKP Maharat Quran Tingkatan 5 adalah satu dokumen standard yang merangkumi objektif pembelajaran dan pencapaian yang perlu dicapai oleh pelajar pada tahap tingkatan 5 dalam pengajian Quran.

  • Objektif pembelajaran merangkumi pemahaman mendalam terhadap tafsir, aspek-aspek keilmuan dalam Quran, serta kemahiran membaca dan memahami Quran dengan baik.
  • Pelajar dijangka mempunyai keupayaan menerapkan kaedah tajwid dan maharat-maharat berkaitan untuk membaca Quran dengan betul.
  • DSKP ini juga menitikberatkan pada pembangunan spiritual pelajar melalui pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat Quran.

DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh merancang bahan pengajaran yang menggalakkan interaksi aktif pelajar dengan teks Quran, memfokuskan pada pemahaman makna dan konteks ayat secara mendalam bagi mencapai objektif yang ditetapkan dalam DSKP ini.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top