Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SJKC

DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SJKC

DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SJKC

DSKP Matematik Tahun 1 SJKC adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Matematik yang disediakan khusus untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina peringkat tahun 1.

  • Objektif Pembelajaran: Menyediakan garis panduan bagi pembelajaran dan pengajaran Matematik yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep asas Matematik kepada murid tahun 1.
  • Isi Kandungan: Merangkumi topik-topik seperti nombor, operasi asas, pengukuran, geometri asas, dan pemahaman masa.
  • Aktiviti Pembelajaran: Menekankan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid melalui aktiviti-aktiviti interaktif, permainan, dan latihan-latihan praktikal.
  • Penilaian: Menyediakan panduan tentang cara-cara untuk menilai pencapaian murid dalam pembelajaran Matematik melalui ujian, tugasan, dan penilaian berterusan.

DSKP MATEMATIK TAHUN 1 SJKC

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami sepenuhnya isi kandungan DSKP Matematik Tahun 1 SJKC dan menyelaraskan aktiviti pengajaran dengan objektif pembelajaran yang ditetapkan untuk memastikan pembelajaran yang berkesan bagi murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top