Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKT

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKT

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKT

DSKP Matematik Tahun 2 SJKT ialah dokumen standard kurikulum yang menetapkan matlamat pembelajaran serta penilaian dalam mata pelajaran Matematik bagi murid-murid tahun 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pembelajaran konsep-konsep asas matematik seperti nombor, pengukuran, geometri, dan operasi asas.
  • Penekanan Kepada Kemahiran Asas: Membina kemahiran asas dalam operasi matematik seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembahagian.
  • Pembangunan Kemahiran Pemikiran: Mendorong murid untuk memikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah matematik.
  • Penilaian Berterusan: Menggunakan pelbagai kaedah penilaian seperti ujian bertulis, tugasan, dan pemerhatian berterusan untuk menilai pencapaian murid.

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKT

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk kepada DSKP Matematik Tahun 2 SJKT secara berkala untuk memastikan pengajaran dan penilaian yang dilaksanakan selari dengan matlamat kurikulum yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top