Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SK

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SK

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SK

DSKP Matematik Tahun 2 SK adalah satu dokumen panduan yang menyenaraikan matlamat pembelajaran dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid pada tahap tersebut.

  • Konsep Nombor: Mengajar murid mengenal pasti dan menggunakan nombor dalam pelbagai konteks matematik.
  • Operasi Asas: Menguasai penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembahagian dalam bentuk yang sesuai dengan peringkat tahun 2.
  • Geometri: Memperkenalkan bentuk-bentuk geometri asas seperti segiempat, segitiga, dan bulatan.
  • Pengukuran: Memahami konsep pengukuran panjang, berat, masa, dan isipadu serta menggunakan alat pengukuran yang sesuai.
  • Penyelesaian Masalah: Membimbing murid dalam menyelesaikan masalah matematik secara sistematik menggunakan kemahiran dan konsep yang dipelajari.

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP Matematik Tahun 2 SK sebagai panduan untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid pada tahun tersebut, dengan menyesuaikan aktiviti dan bahan pengajaran mengikut keperluan dan keupayaan setiap murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top