Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP MATEMATIK TAHUN 5

DSKP MATEMATIK TAHUN 5

DSKP MATEMATIK TAHUN 5

DSKP Matematik Tahun 5 adalah satu dokumen standard yang merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang dijangka dikuasai oleh murid-murid pada peringkat tahun 5 dalam mata pelajaran Matematik.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan garis panduan untuk guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran Matematik yang efektif.
  • Penekanan Aspek: Menekankan pemahaman konsep-konsep Matematik asas seperti nombor, operasi, geometri, dan pengukuran.
  • Pengembangan Kemahiran: Mendorong pembangunan kemahiran berfikir kritis, penyelesaian masalah, dan pemikiran kreatif dalam konteks Matematik.
  • Pelbagai Tingkat Kesusasteraan: Menyediakan standard yang fleksibel untuk pelajar-pelajar dengan pelbagai tahap kebolehan dan keperluan.

DSKP MATEMATIK TAHUN 5

DSKP MATEMATIK BAGI TAHUN 5
SK
SJKT
SJKC
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top