Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 SK

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 SK

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 SK

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 SK adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Islam untuk murid-murid tahun 2 di Sekolah Kebangsaan.

  • Matlamat Pembelajaran: Menitikberatkan pemahaman asas konsep-konsep Islam seperti ibadah, akhlak, sejarah Nabi Muhammad s.a.w., dan pengenalan kepada Al-Quran.
  • Penekanan Aktiviti: Merangkumi aktiviti-aktiviti yang memperkukuhkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam melalui bacaan, perbincangan, dan latihan praktikal.
  • Penilaian: Menyediakan garis panduan bagi penilaian kefahaman murid terhadap pelajaran yang diajarkan melalui ujian, tugasan, dan penilaian berterusan.

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memastikan bahawa aktiviti-aktiviti dalam DSKP disesuaikan dengan tahap pemahaman dan keperluan murid, serta memberi penekanan kepada pengalaman praktikal yang dapat memperkukuhkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top