Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

DSKP Pendidikan Islam Tahun 4 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat, pencapaian pembelajaran, dan penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam untuk pelajar tahun 4.

  • Matlamat Pembelajaran: Menitikberatkan aspek-aspek seperti pemahaman asas agama Islam, penghayatan nilai-nilai murni, serta amalan ibadah yang tepat.
  • Pencapaian Pembelajaran: Merangkumi kemahiran berfikir kritis dalam menilai tajuk-tajuk yang berkaitan dengan Islam, kefahaman terhadap peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam, dan penggunaan bahasa Arab dalam bacaan dan doa.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai kaedah penilaian termasuk ujian bertulis, projek, dan penilaian kendiri untuk menilai pencapaian pembelajaran pelajar.

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Pastikan untuk merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai dan menarik bagi membolehkan pelajar mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan dalam DSKP Pendidikan Islam Tahun 4.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top