Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

DSKP Pendidikan Islam Tingkatan 2 merupakan satu dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran, penilaian, dan juga kurikulum bagi mata pelajaran Pendidikan Islam untuk pelajar pada peringkat tingkatan 2.

  • Matlamat Pembelajaran: DSKP menetapkan matlamat untuk membantu pelajar memahami konsep-konsep asas Pendidikan Islam seperti akidah, ibadah, dan akhlak.
  • Penilaian: Dokumen ini juga merangkumi garis panduan bagi penilaian pelajar berdasarkan pencapaian dalam aspek pengetahuan, kemahiran, dan sikap.
  • Kurikulum: DSKP menetapkan kurikulum yang merangkumi topik-topik seperti sejarah Islam, ibadah, moral, dan etika.

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan mendalam DSKP ini untuk merancang pengajaran yang berkesan serta menyesuaikannya dengan keperluan dan kemahiran pelajar dalam pembelajaran Pendidikan Islam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top