Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

DSKP Pendidikan Islam Tingkatan 3 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat, pencapaian, dan penilaian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam untuk pelajar pada tahap tingkatan 3. Dokumen ini membantu guru dan pelajar dalam merangka kurikulum serta mengukur pencapaian pembelajaran dalam bidang Pendidikan Islam.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif yang jelas bagi pembelajaran Pendidikan Islam pada tahap tingkatan 3.
  • Pencapaian Pembelajaran: Menentukan kemahiran dan pengetahuan yang perlu diperoleh oleh pelajar pada setiap tahap pembelajaran.
  • Penilaian: Menyediakan garis panduan untuk menilai pencapaian pelajar berdasarkan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.

DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
“Guru perlu merujuk kepada DSKP Pendidikan Islam Tingkatan 3 secara sistematik untuk merancang pengajaran yang berkesan serta menilai pencapaian pembelajaran pelajar dengan lebih objektif.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top