Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6 adalah satu dokumen panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menetapkan standard pembelajaran dan pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar berusia tahun 6. Dokumen ini menggariskan objektif, kemahiran, dan penilaian yang perlu dicapai oleh pelajar pada peringkat tersebut.

  • Objektif Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas dan terperinci bagi meningkatkan kesihatan fizikal, kemahiran motor, dan kesedaran kesihatan dalam kalangan pelajar tahun 6.
  • Pengembangan Kemahiran: Menggariskan aktiviti dan latihan yang membolehkan pelajar mengembangkan kemahiran asas seperti berlari, melompat, dan melempar dengan betul.
  • Penilaian: Menyediakan garis panduan penilaian untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dengan adil dan sistematik.

DSKP PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami sepenuhnya isi kandungan DSKP Pendidikan Jasmani Tahun 6 dan menggunakan dokumen ini sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkualiti serta penilaian yang objektif untuk memastikan pencapaian pembelajaran yang optimum bagi pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top