Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT ialah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran, silibus, dan penilaian bagi subjek Pendidikan Moral untuk tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Dokumen ini menyediakan panduan kepada guru-guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran serta penilaian yang berkualiti dalam subjek Pendidikan Moral.

  • Matlamat Pembelajaran: Merangkumi penekanan terhadap nilai-nilai murni seperti kejujuran, bertimbang rasa, tolong-menolong, dan menghormati orang lain.
  • Silibus yang Bersepadu: Menyediakan struktur pembelajaran yang menyeluruh, termasuk aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menggalakkan pemahaman tentang nilai-nilai moral.
  • Pelaksanaan Penilaian: Menetapkan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian murid dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Untuk memanfaatkan DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKT dengan baik, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang kreatif dan interaktif yang membolehkan murid memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam situasi kehidupan mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top