Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

DSKP Pendidikan Moral Tingkatan 1 adalah satu dokumen rasmi yang merangkumi kurikulum dan penilaian bagi mata pelajaran Pendidikan Moral pada tahap tingkatan 1.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan asas pemahaman etika, nilai, dan moral kepada pelajar tingkatan 1.
  • Isi Kandungan: Merangkumi topik-topik seperti pengenalan kepada nilai-nilai murni, etika dan moral, kegiatan masyarakat beretika, dan tanggungjawab individu.
  • Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran: Menggalakkan perbincangan berstruktur, aktiviti kumpulan, dan refleksi peribadi untuk memupuk kesedaran moral pelajar.

DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami sepenuhnya DSKP ini dan menggunakannya sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran serta penilaian yang berkesan bagi mata pelajaran Pendidikan Moral pada tingkatan 1.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top