Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SK

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SK

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SK

DSKP Pendidikan Muzik Tahun 1 SK adalah satu dokumen standard yang menyenaraikan matlamat pembelajaran dan pencapaian yang dijangka dalam mata pelajaran Muzik untuk murid-murid tahun 1 di Sekolah Rendah.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan asas-asas pemahaman terhadap unsur-unsur muzik seperti ritma, melodi, dan dinamik.
  • Aktiviti Pembelajaran: Melalui aktiviti-aktiviti seperti mendengar muzik, menyanyi, dan bermain alat muzik ringan, murid dibimbing untuk mengenal dan menghayati elemen-elemen muzik secara praktikal.
  • Penilaian: Penilaian berterusan dilakukan untuk mengukur kemahiran dan pemahaman murid dalam muzik melalui pengamatan guru terhadap respons mereka terhadap aktiviti pembelajaran.

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh mengadaptasi aktiviti-aktiviti dalam DSKP Pendidikan Muzik Tahun 1 SK dengan kreativiti untuk menyesuaikan pembelajaran dengan keperluan dan minat murid-murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top