Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 SK

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 SK

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 SK

DSKP Pendidikan Muzik tahun 3 sk adalah satu dokumen rasmi yang merangkumi matlamat pembelajaran, penilaian, dan garis panduan pengajaran untuk mata pelajaran Muzik pada tahun 3 di Sekolah Kebangsaan.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pembangunan kemahiran muzik seperti mendengar, menyanyi, bermain alat muzik, serta memahami unsur-unsur muzik seperti irama, melodi, dan harmoni.
  • Pengenalan Alat Muzik: Memperkenalkan pelajar dengan pelbagai alat muzik dan teknik dasar bermain alat muzik yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 3.
  • Penghayatan Lagu-lagu Tradisional: Mempelajari dan menghayati lagu-lagu tradisional Malaysia untuk memperkukuhkan identiti kebudayaan negara.
  • Pementasan dan Penyertaan: Mendorong pelajar untuk mengambil bahagian dalam pementasan muzik di sekolah serta aktiviti penyertaan dalam kumpulan muzik.
  • Pemahaman Konsep Muzik: Memahamkan konsep-konsep asas muzik seperti tempo, dinamik, dan struktur lagu melalui aktiviti pendengaran dan analisis.

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP ini sebagai panduan untuk merancang pengajaran yang berkualiti serta menyesuaikan aktiviti pembelajaran dengan keperluan dan tahap pemahaman pelajar tahun 3 dalam bidang muzik.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top