Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1

DSKP Pendidikan Muzik Tingkatan 1 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat, penilaian, dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh pelajar pada tingkatan tersebut dalam mata pelajaran muzik.

  • Matlamat Pembelajaran: Dokumen ini menetapkan matlamat yang jelas untuk pembelajaran muzik pada tingkatan 1, termasuk pemahaman asas teori muzik, pengenalan kepada alat muzik, dan penghayatan unsur-unsur muzik seperti ritma, melodi, dan harmoni.
  • Penilaian: DSKP ini juga merangkumi garis panduan untuk penilaian prestasi pelajar dalam pelbagai aspek muzik, termasuk penampilan, pemahaman teori, dan kreativiti dalam muzik.

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk DSKP ini sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran muzik yang berkualiti, serta mengadaptasinya mengikut keperluan dan tahap perkembangan pelajar dalam kelas muzik mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top